Title

Click here to edit subtitle

TESTI

TESTI

got sklz

bumbas pārvaldīšanas tehnika ar 1 bumbu

2 bumbas

bumbas pārvaldīšanas tehnika ar 2 bumbām

fiziskais

fiziskās sagatavotības tests

muskuļu

garuma tests